Kandidatenlijst en programma vastgesteld voor de verkiezingen 21 maart 2018 in ons "clubhuis" op de Droogstraat 26.

 

Onze openbare fractievergaderingen worden gehouden 

in Hotel Restaurant Anna Casparii,

Noorderhaven 69, te Harlingen

Vanaf  2019 vergaderen we op de maandagavond  19.30uur

 

 

 Aanvang 19.30uur

21 januari  2019

 25 februari 

 18 maart

 15 april

 20 mei

 11 juni - dit is een dinsdag ivm  pinksteren

                 aanvangstijd dan 'smiddags om 14.00

  8 juli

              

De data staan vermeld in de agenda van de Harlinger Courant

op de website van de Gemeente Harlingen

en op de website van Harlingen Boeit

 

We HOPEN  dat U een keer  onze vergadering bezoekt

om mee te praten,

of

omdat U wilt dat wij iets in de Raad aan de orde stellen.

U bent van harte welkom