Afgelopen donderdag 29 november heeft een delegatie van de Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij (HOOP) een werkbezoek gebracht aan de Herbergier .

Deze is gevestigd in de oude Julianaschool aan de Rozengracht.

We werden ontvangen door de eigenaren Ans en Ton Visser.

Na een kopje koffie en een uitleg van het concept Herbergier ,hebben we een praatje gemaakt met bewoners.

Deze waren wel heel erg nieuwsgierig, wie die mensen toch waren die daar ,

in hun verblijfsruimte ,aan een  tafel zaten.

Zo kregen we ook  kennis van het feit dat er een lappendeken was gemaakt door de bewoners.

Als  een bewoner overlijdt komt deze over de kist ,als de nabestaanden dat goed vinden.

De  overledene  verlaat dan “ met een warme deken” het huis.

Daarna kregen we een rondleiding door het gebouw en een kijkje in diverse kamers.

De Herbergier heeft 17 kamers en is een woonzorgcentrum,voor dementerenden, waar de buitendeur open is en men derhalve dus NIET wordt  opgesloten.

Wel is er een GPSsysteem .zodat de bewoner altijd kan worden opgespoord.

In elke Herbergier,ook hier,zijn  minimaal 3 kamers bezet door mensen met een minimum inkomen.

Wij waren blij verrast door het prachtige gebouw,toch veel personeel om de bewoners te helpen.

Komt door hetconcept dat veel bestuurslagen niet aanwezig zijn.

Een aanrader als u een plekje zoekt voor een dierbare ,ga daar zeker ook langs voor informatie.Door het hele land zijn deze ,woonzorgcentra Herbergier gevestigd.

Hier in Harlingen zal de  fam Visser u graag een rondleiding geven ,zij zijn terecht trots op hun gebouw en werk.

 

 

 

 

 

Subcategorieën

 


ALGEMENE  BESCHOUWINGEN 2019


Voorzitter, college, collegae, medewerkers, aanwezigen op de publieke tribune en geachte kijkers.

Vandaag behandelen we de begroting van de gemeente Harlingen voor de komende periode.

Het meerjarenbeeld is structureel sluitend, maar voorzitter, echter wel met een klein begrotingstekort in 2020 en 2022, maar deze tekorten kunnen gelukkig worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.   

Maar in tegenstelling tot veel andere Friese Gemeenten, hebben we zelfs beschikbare structurele ruimte voor nieuw beleid, oplopend van bijna een ton in 2020 naar bijna €  500.000 in 2023

Daarnaast wordt er nog een beroep gedaan op de algemene investeringsreserve en de reserve sociaal domein van € 810.000.

En ook de uitbreiding en renovaties buiten-sportaccommodaties wordt niet vergeten, een sportstad Harlingen waardig. 

Aan de  binnen-sportaccommodaties moeten we nog wel “de koppen bij elkaar steken”, daar hebben we nog een schuld te vereffenen omtrent ruimtegebrek voor de sporters.

Voorzitter, al met al toch buitengewoon voor een van de kleinste gemeenten in Friesland.   

Maar al deze superlatieven hebben helaas ook een keerzijde.

Allereerst, in “ons” bestuursakkoord heeft HOOP o.m. vast kunnen leggen, dat u een gesprek zou openen met Arriva om de buslijn uit te breiden door de Oosterpark en zorgplein, hoe ver staat u daarmee?

In onze Algemene Beschouwingen van het vorig jaar, spraken we over de “arrogantie van de macht”.  

Maar deze arrogantie verergert zich,  voorzitter.

Het college wekt de indruk, dat ze zich in moeilijke dossiers schuil houdt.

Neem de afspraak op het stadhuis met betrokkenen over het precaire onderwerp “Trebol”. 

Daar ontbrak het college als aanspreekpunt en liet het over aan het ambtelijk apparaat.

Ik weet met u, dat deze conversatie onprettig zou zijn, maar zo’n ontmoeting is juist doorslaggevend, hoe mijn bestuurders van deze stad zich werkelijk betrokken tonen met zijn burgers.

Dezelfde situatie deed zich voor bij de verordening reclamebelasting.

Ook daar ,in het gesprek met de vertegenwoordiger van de belanghebbenden,ontbrak het college .

U bent als college, de eerstverantwoordelijke betreffende het “doen

 en laten” van deze gemeente en hiermee “gezichtsbepalend”.

Het ambtelijk apparaat voert alleen maar uit, het dagelijks bestuur dirigeert.

Wegduiken voor lastige discussies helpt deze stad en burgers niet verder en stelt teleur. 

Als we het bovenstaande constateren,vragen we ons af,

 hoe verlopen dan de besloten discussies met Spaansen en andere bijeenkomsten van onze juridische hoofdpijn dossiers?

Voorzitter, ik moet eindigen vanwege de geboden spreektijd, maar had nog graag meerdere onderwerpen willen aanzwengelen, zoals kostenontwikkeling jeugdzorg, handhaving, dokterswacht weekend, digibeten en last but not least, ons amendement over vergoeding Eigen Risico.

Tenslotte, wij als HOOP zien graag: “ In goede, maar ook in slechte tijden”, Een dagelijks bestuur met ruggengraat.


HOOP 30 oktober 2019